• تهران، خیابان شریعتی، کوچه نسترن، پلاک 10
  • 7040 2222 (021)
  • contact@mercyforall.com

کشف راز بخشیدن

به جستجوی سعادت جاودان، عشق، بزرگترین هدیه هستی و فروغ بی پایان را یافتیم، و با کشف راز بخشیدن بر افروختن این آتش جاودان برخاستیم. و کوشیدیم به جز مهر به جز عشق در این خاک، مزرعه پاک، دگر هیچ نکاریم. و چنین، در دل های فرزندان محروم این خاکدان، بهشت را به چشمان خویش “دیدیم”، به جان تجربه کردیم تا با تجربه بخشیدن و کشف راز رهایی بخش آن و به توفیق یزدانی، جهانی برتر و انسان هایی والاتر بیافرینیم.

موسسه خیریه رحمت للعالمین، سعی در فراهم آوردن چنین فضایی داشته تا دور از بده بستان های مادی در راستای تعالی جان و روان انسانها، فرهنگ بخشش و عشق ورزیدن را گسترش دهد. در رحمت للعالمین، مهم، ایجاد پیوند دوستی و مودت میان افراد است و هدف آن است که کودکان یتیمی را که در شرایط نامساعد اقتصادی، تربیتی و فرهنگی هستند، تحت پوشش قرار دهیم تا با حمایت های عاطفی و مادی خانواده های مددکار و با ایجاد دلگرمی و انگیزش، در راه رشد و تعالی قدم بردارند و به سر منزل شکوفایی، خودباوری و خودکفایی برسند؛ حمایت هایی که همه جوانب زندگی ایشان اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و خدمات درمانی را با تمرکز بر تحصیلات و بهداشت، در برخواهد گرفت.