• تهران، خیابان شریعتی، کوچه نسترن، پلاک 10
  • 7040 2222 (021)
  • contact@mercyforall.com

slider01
۷۸۰-۱۱۰۰ Banner
bgb1

بورسیۀ تحصیلی

ازآنجاکه آموزش و پرورش از مهم‌ترین بسترهای رشد اجتماعی افراد به‌حساب می‌آید، یکی از اصول بنیادین رحمت در یاری‌رساندن به خانواده‌های تحت پوشش، بورسیه‌ی کامل تحصیلی برای فرزندانِ آن‌هاست. ما می‌کوشیم این فرزندان پاک را قدم‌به‌قدم تا رسیدن به شکوفایی همراهی کنیم و به بار نشستن شان در حرفه‌های گوناگونِ اجتماعی را نظاره‌گر باشیم.

با شما بودن

همراهیِ شما، به هر شکل و از هر طریق، برای ما حاوی پیامِ مهر و دوستی است. نوشته‌ها، مطالبِ خواندنیِ مرتبط، عکس‌ها و تصاویرِ خود را با ما به اشتراک بگذارید تا در کنار هم، درخت دوستی بنشانیم و اگر توانستیم، کامِ دل به بار آریم.